Berlindung kepada Makhluk Halus

Keyakinan Hindu, Budha, animisme, dan kejawen masih kental pada sebagian masyarakat kita, karena nenek moyang mereka dahulu menganut kepercayaan-kepercayaan batil tersebut. Ketika nenek moyang mereka ada yang masuk Islam, sebagian…

Read more »

Hukum menggunakan Jimat (Penangkal Bala)

Jimat yang dalam bahasa Arab dikenal dengan tamimah adalah suatu benda yang digunakan oleh seorang insan untuk menolak bala, sihir, penyakit dan segala kejelekkan. Terkadang dikenakan atau dibawa seorang manusia…

Read more »