Hukum menggunakan Jimat (Penangkal Bala)

Jimat yang dalam bahasa Arab dikenal dengan tamimah adalah suatu benda yang digunakan oleh seorang insan untuk menolak bala, sihir, penyakit dan segala kejelekkan. Terkadang dikenakan atau dibawa seorang manusia…

Read more »