E-Book Ramadhan

Marhaban Ya Ramadhan

(Sebuah panduan ringkas menyambut Ied Dan Ramadhan)

Disusun : Ibnu Dzulkifli As-Samarindy

DAFTAR ISI

 1. Kata Pengantar    ……………………………………………………………..2
 2. MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN BULAN SYA’BAN …4
 3. Memperbanyak Puasa di Bulan Sya’ban ………………………………….5
 4. Larangan mendahului Puasa Ramadhan …………………………………..5
 5. Bid’ahnya perayaan malam Nisfu Sya’ban ………………………………….5
 6. MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN BULAN RAMADHAN 7
 7. Beberapa keutamaan bulan Ramadhan …………………………………….8
 8. Puasa Ramadhan ………………………………………………………………9
 9. Makna Puasa …………………………………………………………………10
 10. Puasa Ramadhan  adalah Wajib …………………………………………10
 11. Niat dalam Puasa Ramadhan  …………………………………………….12
 12. Bid’ahnya melafadzkan niat  ………………………………………………11
 13. Wajibnya berniat puasa ramadhan sejak malam hari ………………….12
 14. Berniat puasa Ramadhan setiap harinya …………………………………12
 15. Apabila berniat membatalkan puasa ……………………………………..12
 16. Barangsiapa  yang menemui fajar dalam keadaan berhadats besar 14
 17. Sahur ………………………………………………………………………….15
 18. Hukum Sahur ………………………………………………………………..15
 19. Sunnahnya mengakhirkan sahur …………………………………………15
 20. Dengan apa kita makan sahur ?? …………………………………………15
 21. Akhir waktu sahur adalah awal waktu puasa ……………………………..16
 22. Bid’ahnya istilah waktu Imsak ………………………………………………16
 23. Apabila terdengar adzan dan makanan masih terdapat di tangan 16
 24. Buka Puasa …………………………………………………………………17
 25. Sunnahnya menyegerakan berbuka ………………………………………17
 26. Doa ketika berbuka puasa ………………………………………………….17
 27. Sunnahnya berbuka puasa dengan kurma ……………………………….18
 28. Perkara yang wajib dihindari orang yang berpuasa ……………19
 29. Perkara yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa ………20
 30. Bersiwak bagi orang yang berpuasa ……………………………………….20
 31. Menggunakan pasta gigi bagi orang yang berpuasa …………………….21
 32. Pembatal-pembatal Puasa ………………………………………………….21
 33. Makan, Minum dan bersetubuh ……………………………………………21
 34. Menelan ludah sendiri tidak membatalkan puasa ………………………22
 35. Hukum makan dan minum  dalam keadaan lupa     ……………………22
 36. Hukum Bersenggama dalam keadaan lupa ……………………………….22
 37. Merokok membatalkan puasa  ……………………………………………23
 38. Masturbasi atau Onani membatalkan puasa ……………………………23
 39. Hukum suntikan atau Infus ………………………………………………….23
 40. Masalah tentang yang membatalkan puasanya tanpa udzur syar’I23
 41. Perkara yang bukan termasuk pembatal puasa ……………….24
 42. Menelan air secara tidak sengaja …………………………………………..24
 43. Mencicipi sayur dan perbuatan sejenisnya ……………………………….25
 44. Memasukkan obat melalui dubur …………………………………………25
 45. Alat bantu pernapasan ………………………………………………………25
 46. Mimpi bersenggama di siang hari Ramadhan …………………………..25
 47. Masalah mencium dan memeluk istri ketika berpuasa  ………………..26
 48. Berbekam …………………………………………………………………….27
 49. Membasahi kepala dengan air ……………………………………………27
 50. Mimisan dan darah yang keluar dari sela-sela gigi ………………………27
 51. Masalah Donor darah ………………………………………………………..28
 52. Memakai celak ………………………………………………………………..28
 53. Obat tetes mata, telinga dan hidung ……………………………………….28
 54. Muntah ……………………………………………………………………….28
 55. Memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudhu ……………………29
 56. Kafaarat ………………………………………………………………………29
 57. Orang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadhan  ……………29
 58. Apakah kafaarat wajib bagi sang istri ……………………………………….32
 59. Apabila sang istri dipaksa berhubungan badan …………………………32
 60. Apabila mendatangi istri tidak pada farjinya  …………………………….32
 61. Tidak ada bedanya antara mendatangi istri dan berzina ..32
 62. Cara menunaikan kafaarat dengan memberi makan orang miskin ……33
 63. Mereka yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa …….34
 64. Orang yang sakit …………………………………………………………….34
 65. Orang sakit yang tidak disangka lagi akan sembuh ……………………..35
 66. Orang lanjut usia ……………………………………………………………..35
 67. Wajibkah fidyah bagi orang yang lanjut usia ? ……………………………35
 68. Apabila orang yang lanjut usia tiba-tiba mampu berpuasa   …..36
 69. Orang yang kelaparan dan kehausan dengan amat sangat ….37
 70. Orang yang sedang dalam safar  …………………………………………37
 71. Manakah yang lebih utama, berpuasa atau berbuka dalam safar ? 38
 72. Tidak boleh berpuasa dalam safar yang meyebabkan kesusahan 39
 73. Tidak boleh orang yang berniat safar, membatalkan sejak malam 39
 74. Wanita yang sedang hamil dan menyusui …………………………………40
 75. Wanita yang sedang haid dan nifas haram berpuasa …………………..40
 76. Menggunakan obat penghalang haid ……………………………………..41
 77. Orang gila ……………………………………………………………………..42
 78. Anak kecil ……………………………………………………………………42
 79. Sunnahnya mengajari anak-anak kecil berpuasa ………………………..42
 80. Mujahidin ……………………………………………………………………..43
 81. Barangsiapa yang membatalkan puasanya tanpa udzur syar’I …43
 82. Qadha …………………………………………………………………………44
 83. Boleh melaksanakan qadha secara tidak berurutan …………………..44
 84. Boleh menunda qadha   ……………………………………………………44
 85. Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan memilki hutang puasa 44
 86. Siapakah yang dimaksud wali ……………………………………………….45
 87. Bagi yang meninggal dalam keadaan tidak mampu berpuasa ……….46
 88. Bolehkah selain wali membayarkan puasa yang meninggal ? …………46
 89. TARAWIH …………………………………………………………………….48
 90. Jumlah Raka’at tarawih sesuai sunnah …………………………………48
 91. Sunnahnya sholat tarawih berjama’ah  …………………………………..49
 92. Beberapa cara pelaksanaan sholat tarawih ………………………………50
 93. Surat yang dibaca ketika witir ………………………………………………52
 94. Sunnahnya memperpanjang sholat    ……………………………………53
 95. Imam memperhatikan yang sholat dibelakangnya ………………………53
 96. Memulai tarawih dengan dua raka’at yang pendek ……………………….54
 97. I’TIKAF ………………………………………………………………………55
 98. Makna I’tikaf ………………………………………………………………….55
 99. Hukum I’tikaf ………………………………………………………………….55
 100. Bolehkah membatalkan I’tikaf ?……………………………………………..56
 101. I’tikaf di luar bulan Ramadhan  ……………………………………………57
 102. Syarat tempat beri’tikaf          ………………………………………………57
 103. Dimanakah wanita beri’tikaf ? ………………………………………………57
 104. Batasan waktu paling sedikit beri’tikaf ……………………………………58
 105. Bolehnya keluar untuk buang Hajat ……………………………………….58
 106. Boleh keluar untuk menunaikan perkara yang wajib ………………………58
 107. Apabila keluar dari mesjid tanpa kebutuhan  ……………………………59
 108. Apabila sebagian anggota tubuh saja yang keluar        ………………..59
 109. Kapan dimulai I’tikaf sepuluh hari terakhir Ramdhan …………………….59
 110. Kapan berakhirnya ? ………………………………………………………..59
 111. Tidak boleh safar ke mesjid-mesjid kecuali kepada tiga mesjid ………60
 112. LAILATUL QADAR ………………………………………………………….61
 113. Bagi yang tidak mengetahui turunnya malm lailatul Qadar ……………61
 114. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar …………………………………………62
 115. ZAKAT FITRAH ……………………………………………………………….64
 116. Kapan diwajibkannya zakat fitrah …………………………………………64
 117. Hukum Zakat Fitrah ………………………………………………………….64
 118. Siapakah yang membayar zakat fitrah seorang istri ………………………65
 119. Siapakah yang membayar zakat fitrah anak-anak ……………………..65
 120. Wajibkah anak yatim membayar zakat fitrah? ……………………………65
 121. Apakah orang gila dibebani zakat fitrah ? ………………………………..65
 122. apakah  Janin dalam perut dibebani zakat firah ?        …………………66
 123. Siapakah yang wajib menunaikan zakat firah ? …………………………..66
 124. Dengan apa membayar zakat fitrah ?………………………………………66
 125. Bolehkah menunaikan zakat fitrah dengan uang ? …………………….67
 126. Berat zakat fitrah .  ………………………………………………………….67
 127. Kepada siapa zakat fitrah disalurkan ? …………………………………..68
 128. Waktu dibagikannya zakat firah ……………………………………………68
 129. MASALAH YANG TERKAIT DENGAN IEDUL FITRI ………70
 130. Haram berpuasa di hari ied ………………………………………………..71
 131. Disunnahkan memperbanyak takbir ……………………………………..71
 132. Waktu dimulai dan berakhirnya takbir Iedul fitri …………………………71
 133. Apakah wanita juga bertakbir   ……………………………………………71
 134. Lafadz Takbir …………………………………………………………………72
 135. Makan sebelum berangkat sholat iedul fitri  ……………………………..73
 136. Menggunakan pakaian terbaik. ……………………………………………73
 137. Kalimat yang diucapkan sahabat ketika bertemu di hari Ied ..74
 138. Menyelisihi Jalan ……………………………………………………………74
 139. Sunnahnya bersenang-senang di hari Ied ………………………………..75
 140. Syarat-syarat dibolehkannya nyanyian dan memukul rebana …………75
 141. Mandi di hari Ied  ……………………………………………………………78
 142. Sholat Ied ……………………………………………………………………79
 143. Hukum sholat Ied …………………………………………………………….79
 144. Hukum keluarnya wanita ke tanah lapang ……………………………….80
 145. Tempat melaksanakan sholat Ied …………………………………………80
 146. Cara pelaksanaan sholat Ied ………………………………………………81
 147. Waktu sholat Ied  ……………………………………………………………81
 148. Tidak ada adzan dan Iqomah pada sholat Ied ……………………………81
 149. Sholat Ied Dua Raka’at  ……………………………………………………81
 150. Penjelasan tentang takbir-takbir sholat Ied   …………………………….82
 151. Surat yang dibaca ketika sholat Ied ………………………………………83
 152. Mengangkat tangan ketika takbir-takbir sholat Ied ………………………83
 153. Dzikir-dzikir diantara takbir …………………………………………………83
 154. Kapan membaca doa istiftah ? ……………………………………………..83
 155. Khutbah Ied setelah sholat ………………………………………………….84
 156. Apabila Hari Ied jatuh pada hari Jum’at  …………………………………84
 157. Bagi yang tertinggal sholat Ied             ……………………………………85
 158. bagi yang tidak berangkat ke tanah lapang ………………………………85

Download ebook disini

Untuk daftar isi Download disini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *