Kumpulan Hadits Lemah dan Palsu No. 91-100

HADITS KESEMBILAN PULUH SATU إذا أحب الله عبدا أغلق عليه أمور الدنيا و فتح له أمور الآخرة “Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka akan ditutup baginya perkara-perkara dunia dan dibukakan…

Read more »

Kumpulan Hadits Lemah dan Palsu No. 81-90

HADITS KEDELAPAN PULUH SATU حب الدنيا رأس كل خطيئة “Cinta dunia adalah puncak segala Kesalahan (dosa)” Berkata Al-Allamah Al-Albani Rahimahullah : (Hadits) Palsu, Diriwayatkan oleh Hasan Al-Bashri disandarkan kepada Rasulullah…

Read more »

Kumpulan hadits Lemah No. 71-80

HADITS KETUJUH PULUH SATU من نام بعد العصر فاختلس عقله “Barangsiapa yang tidur setelah ashar maka akan hilang akalnya” Berkata Al-Allamah Al-Albani Rahimahullah : (Hadits) Lemah,  Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban…

Read more »

Kuumpulan hadits lemah dan palsu No. 61-70

HADITS KE ENAM PULUH SATU من أعان ظالمًا سلطه الله عليه “Barangsiapa yang meolong orang dzalim, maka Allah akan menjadikan orang dzalim itu menguasainya” Berkata Al-Allamah Al-Albani Rahimahullah : (Hadits)…

Read more »

Kumpulan hadits lemah dan palsu No. 51-60

HADITS KELIMA PULUH SATU فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد “”Seorang alim (faqih) lebih kuat bagi setan dibanding seribu ahli ibadah” Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari…

Read more »