Beribadah Kepada Mahluk

Bila pikiran anda melancong, dan menerawang ke dunia penyembahan dan peribadatan umat manusia, maka anda akan menemukan banyak keanehan. Disana anda melihat semua agama selain Islam; tak ada diantara mereka, kecuali memperhambakan diri dan menyembah makhluk. Pemeluk Buddha menyembah Sidarta Gautama. Penganut Hindu menyembah Brahma, Siwa, Krisna, dan lainnya. Konghuchu menyembah pendirinya. Yahudi Menyembah Uzair, manusia yang disangka oleh mereka sebagai anak Allah. Nasrani menyembah Nabi Isa –shallallahu alaihi wa sallam-, dan pendeta atau orang-orang sholih diantara mereka. Pemeluk agama Shinto menyembah matahari. Kaum paganisme lainnya (seperti kafir Quraisy dan lainnya) menyembah arca, rumah, pepohonan, bebatuan, dan orang sholih. Masih banyak lagi agama-agama lain yang menyembah makhluk, seperti ada yang menyembah keris, malaikat, jin, setan, Nyi Roro Kidul, Wali Songo, Syaikh Yusuf, dan lainnya diantara manusia yang dikultuskan oleh orang-orang jahil.

Pendek kata, tak ada agama di dunia ini, kecuali ia menyembah makhluk. Adapun Islam yang dahulu dibawa oleh Nabi –Shollallahu alaihi wa sallam– dan terwariskan sampai hari ini, maka Islam mengajarkan umatnya agar mereka hanya menyembah Allah –Ta’ala-, Penguasa langit dan bumi.

Allah –Tabaroka wa Ta’ala– berfirman,

“Apakah mereka mempersekutukan (Allah) dengan sesuatu (sembahan) yang tak dapat menciptakan sesuatupun? Sedangkan sembahan-sembahan itu sendiri diciptakan (oleh Allah).  Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiripun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan”. (QS. Al-A’raaf : 191-192)

Al-Hafizh Ibnu Katsirrahimahullah– berkata, “Ini merupakan pengingkaran dari Allah kepada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah bersama-Nya berupa tandingan-tandingan, arca-arca, dan berhala-berhala.Padahal semua itu adalah makhluk ciptaan Allah, yang dikuasai dan diciptakan (oleh Allah). Sesembahan itu tidak memiliki kekuasaan untuk (menentukan) suatu urusan, tak mampu memberi bahaya, dan manfaat. Sesembahan itu tak akan tertolong, dan tak akan menolong para penyembahnya. Bahkan sesembahan itu merupakan benda mati yang tak dapat bergerak; tak dapat mendengar dan melihat. Padahal para penyembahnya lebih sempurna dibandingkan sesembahan itu sendiri dengan adanya pendengaran, penglihatan, dan hukuman mereka”. [Lihat Tafsir Ibn Katsir (3/529)]

Penyembahan kepada makhluk merupakan kebatilan terbesar dan pelanggaran terhebat terhadap hak Allah –Azza wa Jalla-. Mestinya seluruh makhluk menyembah Allah -Tabaroka wa Ta’ala-. Tapi malah ada sebagian besar umat manusia yang memperhambakan dan menghinakan diri kepada makhluk yang lemah seperti dirinya, bahkan boleh jadi lebih lemah dibandingkan diri penyembahnya!!

Seseorang jika ingin berpikir dan mempelajari sifat-sifat kekurangan yang ada pada sesembahan kaum kafir dan musyrikin, maka ia pasti akan menyatakan kebatilan agama mereka. Bukankah sesembahanmereka, baik berupa makhluk hidup atau pun benda mati; semuanya tak berdaya menolong para penyembahnya. Sesembahan itu tak dapat mendengar dan melihat para penyembahnya. Anggaplah bahwa sesembahan mereka dapat melihat dan mendengar para penyembahnya saat mengajukan dan memohon segala hajatnya. Namun sesembahan itu tak dapat mengabulkan doa dan permohonan mereka.

Allah –Ta’ala– berfirman,

Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari biji korma.  Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan dihari kiamat mereka akan mengingkari kemusyirikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui (Allah)”. (QS. Faathir: 13-14)

Syaikh Sholih bin Abdillah Al-Fauzanhafizhahullah– berkata dalam Syarh Kitab At-Tauhid, “Dipersyaratkan tiga syarat pada sesuatu yang diseru (disembah). Pertama: Sesembahan itu memiliki sesuatu yang diminta darinya. Kedua: Sesembahan itu mendengarkan si pemohon. Ketiga: Sesembahan itu mampu mengabulkan permohonan. Semua perkara ini tak ada yang cocok (pas), kecuali Allah -subhanahu wa ta’ala- . Karena Dia-lah Pemilik segala sesuatu, Maha Mendengar, dan Maha Kuasa untuk mengabulkan permohonan. Adapun sembahan-sembahan ini, maka pertama ia faqir, kedua: ia tak mampu mendengarkan orang yang menyerunya. Ketiga: Andaikan ia mampu mendengar, maka sesungguhnya ia tak mampu mengabulkan permohonan”. [Lihat Mujanabah Ahl Ats-Tsubur (hal. 237-238), karya Syaikh Abdul Aziz bin Faishol Ar-Rojihiy]

Kesempurnaan sifat, kekuasaan serta keagungan Allah, dan lemahnya kondisi para makhluk merupakan argumen dan hujjah yang terkuat bahwa tak ada diantara makhluk yang berhak dan layak diibadahi dan diseru. Hanya Allah saja yang berhak disembah oleh jin, manusia, dan semua makhluk.

Syaikh Abdur Rahman bin Nashir As-Sa’diyrahimahullah– berkata, “Sifat-sifat Allah Sang Maha Pencipta -Ta’ala-, sifat-sifat keagungan-Nya, dan tunggalnya Allah dalam kesempurnaan muthlaq merupakan bukti terbesar bahwa tak ada yang berhak diibadahi, selain Dia (Allah). Demikian pula sifat-sifat makhluk seluruhnya, dan sesuatu yang ada padanya berupa kekurangan, hajat, dan kebutuhan mereka kepada Penciptanya dalam seluruh urusannya, dan bahwa makhluk-makhluk itu tak memiliki kesempurnaan, kecuali sesuatu yang Penciptanya (Allah) berikan kepadanya. Semua ini merupakan bukti terbesar tentang kebatilan penyembahan sesuatu diantara makhluk-makhluk itu. Barangsiapa yang mengenal Allah, dan menggenal makhluk-Nya, maka pengenalan ini akan mendorong dirinya untuk menyembah Allah saja, memurnikan ketaatan kepada-Nya, memuji dan bersyukur kepada-Nya dengan lisan, hati, dan anggota badannya, serta akan sirna ketergantungannya kepada makhluk, karena takut, mengharap, dan menginginkan (sesuatu pada Allah), Wallahu A’lam”. [Lihat Al-Qoul As-Sadid (hal. 70), karya As-Sa’diy]

Di Tangan Allah-lah segala urusan makhluk. Dia yang mengatur rejeki, ajal, jodoh, kehidupan para hambanya. Oleh karenanya, minta dan mohonlah hajat dan segala keperluanmu kepada Allah –Azza wa Jalla-. Apa saja yang dibutuhkan oleh makhluk, berupa hidayah, keselamatan, perlindungan dan kebaikan di dunia atau di akhirat, maka janganlah meminta semua itu kepada makhluk, walaupun makhluk itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah -Ta’ala-. Mintalah kepada Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Yang menentukan bahagia tidaknya seorang hamba, atau ia dapat hidayah atau tidak, maka urusannya kembali kepada Allah, bukan kepada makhluk.

“Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. (Bersabarlah) sampai Allah menerima taubat mereka, atau menyiksa mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim”. (QS. Ali Imraan : 128)

Disebutkan dalam hadits-hadits tentang sebab turunnya ayat ini bahwa Nabi Muhammad –shallallahu alaihi wa sallam– berdoa kepada Allah agar membinasakan sebagian pemuka-pemuka musyrikin, serta beberapa kabilah setelah perang Uhud dan peristiwa Sumur Ma’unah. [Lihat Al-Istii’aab fi Bayan Al-Asbaab (1/290-292) karya Syaikh Salim Al-Hilaliy & Syaikh Muhammad bin Musa Alu Nashr, cet. Dar Ibn Al-Jauziy, 1425 H]

Lalu turunlah ayat ini sebagai teguran bagi Nabi –Shollallahu alaihi wa sallam– sebagaimana dalam sebuah hadits dari Anas –radhiyallahu anhu– berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :

“Rasulullah -Shollallahu alaihi wa sallam- gigi serinya patah pada waktu perang Uhud, dan terluka kepalanya. Kemudian mulailah beliau mengusap darah dari kepalanya seraya bersabda, “Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabinya, dan mereka mematahkan gigi serinya. Padahal nabi itu mengajak mereka kepada (agama) Allah. Kemudian Allah -Azza wa Jalla- menurunkan ayat (kemudian beliau menyebutkan ayat di